Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel za období prvních 3 čtvrtletí 2016. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů.

Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů v období od ledna do září dovezlo do ČR 123 837 ojetých vozidel, což bylo v meziročním srovnání o 10 % více. V polovině letošního roku činil nárůst 13 %. Dynamika růstu se tak v průběhu letošního roku zmírňuje. V důsledku nárůstu počtu dovážených ojetých vozidel se snížil podíl ojetin českého původu ze 70 na 68 %.

„Špatnou zprávou je, že se dováží stále větší množství starých ojetin. Podíl dovážených ojetých vozidel starších 10 let činí již 51,5 %. Tato skutečnost nepochybně přispívá stárnutí českého vozového parku, který dosáhl podle posledních údajů průměrného stáří 14,9 let,“ komentuje dosavadní vývoj ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.

Meziročně výrazně vzrostl počet vozidel s udávaným stavem tachometru nad 200 tisíc kilometrů, a to z 16 % na 26 %. Znamená to, že prodejci častěji přiznávají vyšší najetý stav tachometru a motoristé je častěji kupují. Průměrný udávaný stav tachometru byl v prvních 3 čtvrtletích tohoto roku 161 tisíc kilometrů. Pokud vezmeme v úvahu, že zhruba 40 % vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 tisíc kilometrů, skutečný stav najetých kilometrů překračuje 200 tisíc kilometrů.

Začali jsme sledovat i další parametry prodávaných ojetin – existenci servisní knihy a udávaný počet předchozích majitelů. Zajímavé je, že v nadpoloviční většině případů byla k vozidlu dodávána servisní kniha (54 %) a 53 % vozidel byla po prvním majiteli. Je otázkou, zda předávané servisní knihy dokládají skutečnou servisní historii vozidel a neobsahují falšované servisní záznamy neexistujících servisů.

Patrně vlivem letních dovolených došlo k poklesu průměrné prodejní ceny (ze 192 200 na 191 800 korun) a prodloužení doby prodeje z 59 na 65 dní.

K zajímavým posunům došlo i z pohledu nejvíce prodávaných modelů ojetých vozidel. Zvýšil se podíl nejprodávanějšího modelu – Škoda Octavia z 9,5 % na 10,2 % a naopak klesly podíly řady dalších modelů vč. Škody Fabia.

Další podrobnosti a ukazatele trhu s ojetými vozidly jsou uvedeny v Cebia_SUMMARY_3_2016.pdf (420 kB)