Shrnutí trhu s ojetými vozidly za rok 2014

V tomto 4. vydání roku 2014 Vás chceme seznámit s celoročními souhrnnými výsledky trhu ojetých vozidel za rok 2014. Data jsme zpracovávali na vzorku ojetých vozidel prodaných v ČR v loňském roce. Dále jsme čerpali z dat SDA, importérů vozidel, informací zveřejněných autobazary, z našich interních dat a především z našich zkušeností. Trh ojetých vozidel je totiž tak rozsáhlý a zasahuje do nezmapovaných oblastí, například malých autobazarů nebo prodejů mezi soukromými osobami, kde nezbývá, než výsledky odhadnout.

Hlavní informace o trhu:

 • Odhadujeme, že v ČR bylo v roce 2014 prodáno 620 000 ojetých osobních vozidel, což znamená více než 10% nárůst oproti roku 2013.
 • Výrazně klesl podíl ojetých vozidel individuálně dovážených ze zahraničí - 81 % ojetých vozů pochází z tuzemska.
 • Do ČR byl dovezen historicky nejnižší počet ojetých vozidel, který ve srovnání s předchozím rokem poklesl o 4,53 %
 • Stejně jako u tuzemských ojetin, zákazníci mají největší zájem o dovážené vozy značky Škoda.
 • Celkem bylo v rámci všech certifikovaných programů v roce 2014 prodáno 52 572 ojetých vozidel.
 • Z pohledu tržních podílů jednotlivých značek tradičně vede Škoda s 25% podílem, i když její podíl se postupně v průběhu let snižuje.
 • Nejvíce prodávaným modelem mezi ojetými vozidly je dlouhodobě Škoda Octavia.
 • Z pohledu kupní ceny ojetých vozidel zcela převažuje zájem o ojetiny do 100 tisíc korun a se zvyšující se cenou prodejnost ojetého vozidla klesá.
 • V roce 2014 byla více než čtvrtina prodaných vozidel 5 až 6 let starých, tzn., že byla vyrobena v roce 2008 až 2009.
 • V roce 2014 bylo prodáno jen 19 % vozidel s udaným počtem najetých kilometrů nad 200 tisíc.
 • Nepopulárnějšími barvami vloni prodaných ojetých vozidel byly modrá a bílá.

Odhad velikosti trhu ojetých vozidel v roce 2014

V ČR bylo v roce 2014 prodáno 620 000 ojetých osobních vozidel, což znamená více než 10% nárůst oproti roku 2013.

Individuálně bylo vloni dovezeno a zaregistrováno 120 408 ojetých vozidel, což znamená pokles oproti roku 2013 o 4,5 %. Zbývajících 499 592 ojetých vozidel bylo koupeno v tuzemsku (téměř 15% meziroční nárůst).

Z 620 000 ojetin bylo 330 000 prodáno mezi soukromými osobami, 290 000 bylo prodáno prodejci ojetých vozidel. Z prodejců ojetých vozidel prodaly nejvíce vozidel autobazary (220 000 ks), 52 572 ojetých vozidel pak prodali dealeři v rámci importérských certifikovaných programů a zbytek leasingové a splátkové společnosti. V případě leasingových a splátkových společností se jedná převážně o ojeté vozy prodané po skončení operativního leasingu (15 700 ks v celkové hodnotě 3,15 mld. Kč) a 1 800 vozidel zabavených neplatičům.

Při průměrné ceně vozidla 205 000 Kč činil celkový objem trhu přes 127 miliard korun.

Vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo v ČR prodáno 192 314 nových osobních vozidel (meziroční nárůst 16,7 %), lze říct, že ojetých aut se prodává více než 3 krát víc než nových.

1 (1)

Původ vozidel

2 (1)

V roce 2014 výrazně klesl podíl ojetých vozidel individuálně dovážených ze zahraničí. 81 % ojetých vozů pochází z tuzemska (vozidla byla koupena v roce 2014 v ČR). Důvodem toho, že se stále více Čechů orientuje na ojetiny českého původu, může být, že zákazníci si již ovědomují rizika individuálního dovozu. Dovoz vozidla je totiž často dobrou příležitostí pro podvodníky, jak změnit řadu údajů o vozidle a ještě více na jeho prodeji v ČR vydělat. Tato vozidla se tak nejen častěji stáčejí, ale také u nich hrozí vyšší riziko, že se jedná o vozy odcizené v zahraničí s nově vytvořenou falešnou identitou (tzv. předělané vozy).

Každopádně o vozidlech provozovaných v ČR je většinou dostupných daleko více informací a pro zákazníka je možné snadněji ověřit historii a původ vozidla a minimalizovat tak rizika spojená s nákupem ojetého vozidla.3 (1)

Dlouhodobě sledujeme vývoj individuálních dovozů vozidel, jehož výsledky zveřejňuje Svaz dovozců automobilů. V uvedeném grafu se jedná o dovezená ojetá osobní vozidla prvně registrovaná v ČR.

V roce 2014 byl do ČR dovezen historicky nejnižší počet ojetých vozidel, který ve srovnání s předchozím rokem poklesl o 4,53 %.

Naopak prodej nových vozidel zaznamenal historicky nejprudší nárůst, konkrétně o 16,74 %4 (1)

Uvádíme TOP 10 nejprodávanějších značek mezi dováženými ojetými vozidly. Stejně jako u tuzemských ojetin, zákazníci mají největší zájem o dovážené vozy značky Škoda, i když ne s tak výraznou převahou, jako u ojetin českého původu. Velký zájem je také o dovoz vozů Volkswagen a Ford. Na rozdíl od ojetých vozidel kupovaných v ČR, v daleko menší míře se dovážejí vozy japonských a korejských značek.

Výsledky prodejů ojetých vozidel v rámci certifikovaných programů importérů

Importérské certifikované programy jsou stále významnějším zdrojem ojetých vozů na českém trhu. V roce 2014 bylo v rámci těchto programů prodáno téměř 20 % ze všech ojetých vozidel prodaných autobazary, leasingovými společnostmi a dealery.

Řada importérů tyto programy zakládá nebo dále rozvíjí a zapojuje do nich stále více dealerů. Například program Das WeltAuto, což je program Porsche Česká republika - importéra značek koncernu Volkswagen, vloni rozšířil svou síť na 50 obchodních partnerů a program Škoda Plus dosáhl na konci roku po 17% nárůstu dokonce dvojnásobného počtu 100 obchodníků.

Celkem bylo v rámci všech certifikovaných programů v roce 2014 prodáno 52 572 ojetých vozidel. Leadery tohoto trhu jsou programy Škoda Plus a Das WeltAuto, které mají dohromady 81% podíl.

Prodeje vozidel v rámci certifikovaných programů meziročně rostou. Například Das WeltAuto poprvé překonal hranici 15 000 prodaných vozidel za rok při průměrné ceně 330 000 Kč. Další růst importy plánují i pro letošek. Např. Peugeot Vyzkoušené Vozy plánuje letos 20% nárůst, Citroen Select dokonce 35%.

Na grafu a v tabulce jsou obchodní výsledky (v ks vozidel a v % podílu na trhu) jednotlivých certifikovaných programů za rok 2014.5

Tržní podíl značek ojetin

6

Z pohledu tržních podílů jednotlivých značek tradičně vede Škoda s 25% podílem, i když její podíl se postupně v průběhu let snižuje. V roce 2011 její podíl činil 30 %, v roce 2012 28 %, v roce 2013 26 %. Výrazně se zvýšil podíl ojetých vozů značky Hyundai, která se tak dostala na 4. pozici hned za tradiční silnou trojku nejvíce prodávaných značek. Svou pozici posílila i značka Kia. Jinak se pořadí ani podíly jednotlivých značek dlouhodobě příliš nemění.

Nejprodávanější modely

7

Nejvíce prodávaným modelem mezi ojetými vozidly je dlouhodobě Škoda Octavia. Její náskok před modelem Fabia se v roce 2014 ještě zvýšil a její podíl na trhu činí již 12,8 %, zatímco podíl Fabie se snížil na 7 %. Poptávka po ojetých vozech Škoda Octavia je tak vysoká, že je saturována i pomocí dovozů ze zahraničí (viz 20% podíl vozů Škoda na dovážených ojetinách).

Podíly ostatních modelů jsou několikanásobně nižší, než podíly TOP 2 modelů Škoda, které dohromady tvoří téměř 20 % všech prodaných ojetin. Vedou mezi nimi tradiční modely Volkswagenů, Fordů, ale nově se na přední příčky dostal Hyundai i30. Ten je podle informací od importéra nejvíce prodáván ve verzi kombi.

Trh ojetých vozidel z pohledu dalších parametrů

8

Z pohledu kupní ceny ojetých vozidel zcela převažuje zájem o ojetiny do 100 tisíc korun. Se zvyšující se cenou prodejnost ojetého vozidla klesá. Dlouhodobě však podíl vozidel s cenou do 100 tisíc korun klesá a roste podíl ojetin s cenou nad 350 tisíc korun.

Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v loňském roce byla 205 tisíc korun.9

V roce 2014 byla více než čtvrtina prodaných vozidel starých 5 až 6 let, tzn., že byla vyrobena v roce 2008 až 2009. Ojetiny do 6 let stáří tak tvoří nadpoloviční většinu všech ojetých vozidel prodaných v roce 2014.

Na druhé straně vzrostl však i podíl vozidel starších 12 let, který tvoří 18 % všech vloni prodaných ojetin, což je alarmující číslo. Znamená to, že si stále významné množství zákazníků nově kupuje poměrně staré ojetiny.

Průměrné stáří vloni prodaných vozidel bylo více než 7 let.10

V roce 2014 bylo prodáno jen 19 % vozidel s udaným počtem najetých kilometrů nad 200 tisíc. Stále více vozidel je prodáváno s údajem na tachometru nad 200 tisíc kilometrů, ale přesto toto číslo nemůže odrážet realitu. Právě auta, která mají skutečně najeto přes 200 tisíc, jsou stáčena na hodnotu pod 100 tisíc a graf za loňský rok by ve skutečnosti vypadal rozhodně jinak.

Téměř polovina vozidel měla uvedený stav tachometru mezi 100 a 200 tisíci kilometry, což však spíše odráží skutečnost, že právě po takových vozidlech je na trhu nejvyšší poptávka.

Průměrná hodnota udávaná na tachometru v roce 2014 byla 140 tisíc kilometrů.11

Nepopulárnějšími barvami vloni prodaných ojetých vozidel byly modrá a bílá. Nejvíce dlouhodobě roste zájem právě o bílou barvu, která je i evropskou nejprodávanější barvou u nových vozidel.

TOP 5 nejoblíbenějších barev nových aut v Evropě podle PPG Industries v roce 2014:

 • Bílá 25 %
 • Černá 15 %
 • Šedá 14 %
 • Přírodní barvy 12 %
 • Stříbrná 11 %