Pokud budete řádně splácet své dluhy, exekuci se vyhnete, ale přesto vás nepřímo může ohrozit. Například když si koupíte věc od člověka v exekuci. Může jít i o drahou věc, jako je například nemovitost nebo vozidlo. A hned budete mít problém, který nechcete.

Co je exekuce?

Je to státem povolený způsob vymáhání dluhů, pro který existují státem stanovena pravidla. Podle pravidel pro provádění exekucí, může exekuci provádět exekutor pouze na základě rozhodnutí soudu. Základní předpokladem vzniku exekuce je existence nesplaceného dluhu. Pokud se věřitel, tedy tzv. “oprávněný” rozhodne, že dluh bude vymáhat formou exekuce, musí mít v ruce tzv. exekuční titul. Tím může být rozhodnutí soudu nebo rozhodce nebo smlouva s tzv. exekuční doložkou. Pokud věřitel má exekuční titul a podá u soudu exekuční návrh, soud rozhodne o nařízení exekuce a pověří exekutora jejím provedením.

Zákaz disponovat se svým majetkem

Pokud je již zahájena exekuce, může být nařízena tzv. exekuce na plat, kdy se provádí srážky ze mzdy, ale dlužník také nesmí disponovat s veškerým svým majetkem. Tzn. může jej používat pouze k uspokojování svých základních potřeb, ale nesmí ho prodat. Pokud by se pokusil svůj majetek prodat, mohl by se dopustit trestného činu podvodu.

Toto se týká i majetku spadajícího do společného jmění manželů (SJM). Dluhy vzniklé během manželství jsou totiž součástí společného jmění manželů a do SJM patří všechen majetek a závazky nabyté za dobu trvání manželství některým z manželů. V praxi je toto velmi nebezpečné, protože pokud si kupujete např. vozidlo, které je registrované na pana Nováka, který je v technickém průkazu rovněž uveden, a na manželku paní Novákovou je přitom vedena exekuce, může vám být následně vozidlo zabavené exekutorem. 

Prověření exekucí online

Pokud takový problém při koupi vozidla nechcete řešit, prověřte si oba manžele v Centrální evidencí exekucí (CEE), ve které lze kontrolovat stav aktuálně vedených exekucí. V Centrální evidenci exekucí může zjistit exekuce kdokoliv a to online na webu exekuce.cebia.cz. Zkontrolovat můžete seznam exekucí jakékoli fyzické či právnické osoby. Exekuce druhé osoby je dobré zkontrolovat právě v případě nákupu nemovitosti nebo i vozidla.

Opatrnosti není nikdy dost ani při koupi nemovitostí, ať už kupujete byt, dům nebo třeba pozemek. Pokud již bylo na nemovitost zřízeno exekutorské zástavní právo, které slouží k zajištění pohledávky, je viditelně zaneseno do katastru nemovitostí. Na rozdíl od vozidla je tedy exekuce nemovitostí o něco přehlednější, ale přesto se vyplatí prověření obou manželů v Centrální evidencí exekucí.

Zkontrolovat exekuce >