❌ Červená kontrolka

Pokud se vám v automobilu Škoda rozsvítila červená kontrolka, znamená to, že se vyskytla závada, která brání v další jízdě. Dokud závadu neodstraníte a kontrolka nezhasne, nikam s autem nejezděte!

⚠️ Oranžová kontrolka

Oranžová kontrolka označuje varování, že s vozem Škoda nemusí být něco v pořádku. S rozsvícenou oranžovou kontrolkou lze pokračovat v jízdě, měli byste ale závadu/varování co nejrychleji vyřešit. 

✔️ Zelená kontrolka

Zelené kontrolky jsou informativní a označují aktivaci jednotlivých funkcí automobilu Škoda. Nejčastěji třeba rozsvícená světla. 

Přehled kontrolek Škoda

V tomto článku naleznete nejčastější a nejdůležitější kontrolky, které se mohou u vozů Škoda objevit. Kompletní seznam kontrolek vašeho konkrétního vozidla naleznete vždy v jeho návodu k použití. 

Nízký tlak brzdové kapaliny

Červené brzdy-svg

Červená kontrolka s vykřičníkem označuje vážnou závadu brzdového systému. Nejčastěji to je nízká hladina brzdové kapaliny. Stejná kontrolka akorát s písmenem "P" místo vykřičníku značí zataženou ruční brzdu.

Nepokračujte v jízdě!

Řešení: Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplňte. Pokud ani poté nezhasne, odtáhněte vozidlo do servisu. 

Přehřátí chladící kapaliny motoru

ervená kapalina-svg

Červená kontrolka chladiva znamená přehřátí motoru. Příčinou je většinou nedostatek chladící kapaliny. Její hladinu lze zkontrolovat až po důkladném vychladnutí motoru (kapalina mívá běžně přes 100 °C a při odšroubování víčka nádrže vás může popálit).

Nepokračujte v jízdě!

Řešení: Po vychladnutí motoru doplňte chladící kapalinu a zkontrolujte, zda nejsou pod motorem kaluže značící její únik. Pokud po doplnění kapaliny kontrolka nezhasne, odtáhněte vůz do servisu.

Nízký tlak motorového oleje

ervený olej-svg

Červená kontrolka olejničky indikuje nízký tlak motorového oleje. Jinými slovy značí, že oleje v motoru není dostatek a další jízdou by se mohl motor nenávratně poškodit. 

Nepokračujte v jízdě!

Řešení: Zastavte vozidlo ideálně na rovném povrchu a co nejdříve vypněte motor. Po vypnutí motoru chvíli vyčkejte, následně zkontrolujte hladinu motorového oleje a, pokud je potřeba, doplňte jej. V případě, že po doplnění oleje kontrolka nezhasne, odtáhněte vůz do servisu. 

Závada dobíjení

ervená baterka-svg

Tato červená kontrolka značí závadu v dobíjení vozidla - velmi často kvůli rozbitému alternátoru. Vozidlo si nedokáže samo vyrobit dostatečné množství energie pro další jízdu. 

Nepokračujte v jízdě!

Řešení: Nejlepším řešením je auto rovnou odtáhnout do servisu. Pokud společně s kontrolkou svítí i další červené kontrolky, rozhodně motor nestartujte. 

Nízká hladina motorového oleje

Oranžový olej-svg

Oranžová kontrolka olejničky vás upozorňuje na nízkou hladinu motorového oleje, který je potřeba dolít. Nové automobily Škoda pak na palubním počítači zobrazují i přesné množství, které je třeba dolít. 

⚠️ V jízdě lze pokračovat, problém ale co nejrychleji vyřešte.

Řešení: Dolijte motorový olej. Typ oleje určený pro váš motor naleznete v návodu k obsluze vašeho vozu. 

Nesprávné spalování

Oranžový motor-svg

Kontrolka motoru známá také jako kuře označuje nesprávné spalování paliva. Příčin může být nespočet - od ucpaného EGR ventilu až po vadnou lambda sondu. Mnohdy se při rozsvícení této kontrolky motor přepne do tzv. nouzového režimu, kdy je omezen jeho výkon. 

⚠️ V jízdě lze pokračovat, problém ale co nejrychleji vyřešte.

Řešení: Co nejdříve navštivte autoservis, kde odhalí příčinu závady.

Závada žhavení motoru

Oranžové žhavení-svg

Kontrolka indikuje závadu žhavení vznětového motoru. Příčin může být celá řada a je proto nutné co nejdříve navštívit autoservis.

⚠️ V jízdě lze pokračovat, problém ale co nejrychleji vyřešte.

Řešení: Co nejdříve navštivte autoservis, kde odhalí příčinu závady.

Nízký tlak v pneumatikách

Oranžová pneu-svg

Pokud je vaše Škoda vybavena sledováním tlaku v pneumatikách, může se vám rozsvítit tato kontrolka. Značí nízký tlak v jedné nebo více pneumatikách, popřípadě závadu systému.

⚠️ Co nejdříve zastavte na bezpečném místě.

Řešení: Auto zastavte na bezpečném místě, zkontrolujte nahuštění všech pneumatik a případně je dohustěte. Kontrolka by měla po dohuštění sama zhasnout. Pokud jsou všechny pneumatiky nahuštěné a kontrolka přesto svítí, zkuste systém měření tlaku v pneumatikách zresetovat.

Kontrolka únavy

Oranžový Hrnek-svg

Velká část nových automobilů Škoda je vybavena systémem monitorujícím únavu řidiče. Pokud se vám rozsvítí kontrolka hrnečku, znamená to, že byste si měli odpočinout.

✔️ Nejste-li unavení, můžete pokračovat bez obav v jízdě.

Řešení: Kontrolka by měla zmizet sama při dalším nastartování vozidla.

Závada posilovače řízení

Oranžový volant-svg

Oranžový volant značí závadu posilovače řízení. Tu poznáte i bez kontrolky, neboť volant půjde výrazně více ztuha než normálně. 

⚠️ V jízdě lze pokračovat, problém ale co nejrychleji vyřešte.

Řešení: Nejste-li automechanik, sami tuto závadu neodstraníte. S autem co nejdříve zajeďte do servisu. 

Závada systému ESP

Oranžové ESP-svg

Svítící kontrolka ESP indikuje závadu elektronického stabilizačního systému. Pouhé probliknutí kontrolky při prudším zatočení na kluzkém povrchu neznačí závadu systému, ale pouze upozorňuje řidiče, že systém zabránil začínajícímu smyku. 

⚠️ V jízdě lze pokračovat, problém ale co nejrychleji vyřešte.

Řešení: Pokud kontrolka nezhasíná, navštivte autoservis. Chyba bude nejspíše v některém z čidel a nebo řídící jednotce systému. 

Návštěva servisu

Oranžový servis-svg

Oranžová kontrolka klíče říká řidiči, že vozidlo vyžaduje servis - obvykle pravidelnou servisní prohlídku, případně výměnu oleje. Kontrolku většinou doprovází textová zpráva na palubním počítači.

✔️ Můžete pokračovat v jízdě, ale co nejdříve se objednejte do servisu.

Řešení: Funkčnost vozidla není nijak omezena, můžete tedy pokračovat v jízdě. Co nejdříve však potřebný servis proveďte. 

Obecné varování

Oranžový trojúhelník-svg

Oranžový trojúhelník sám o sobě nic neznamená. Vždy jej doprovází další kontrolka, popřípadě varování na palubním počítači. Kontrolka trojúhelníku slouží ke zvýraznění jiného varování.

⚠️ V jízdě lze pokračovat, problém ale co nejrychleji vyřešte.

Řešení: Zkontrolujte ostatní kontrolky, případně i varovné hlášky na palubním počítači. 

Při výběru ojetého vozu Škoda prověřte nejen kontrolky

Kontrolky vám při výběru ojetiny mohou pomoci, určitě se na ně ale nespoléhejte. Pomocí diagnostiky je totiž lze vypnout a navíc vypovídají pouze o aktuálním stavu vozu, nikoliv o jeho minulosti.

Prověřit historii ojeté Škody lze naštěstí velmi snadno on-line v největší databázi záznamů o ojetých vozech v Evropě na webu Cebia.com

Prověřit lze historii najetých kilometrů, poškození vozidla, servisní záznámy či fotografie z minulosti

Prověřit historii vozidla >

Slovenská verze článku: Kontrolky v aute - Škoda