K čemu EGR ventil slouží 

Zkratka EGR znamená exhaust gas recirculation - tedy recirkulace výfukových plynů. Prvně se EGR ventil objevil v naftových motorech, v posledních letech se však hojně využívá i v benzínových agregátech. Cíl této součástky je jediný - snížení emisí

Konkrétně EGR ventil snižuje emise toxických oxidů dusíku, které vznikají při spalování tzv. chudé směsi, kdy je palivo míseno s přebytkem vzduchu. To je typické pro diesely, ale i pro některé benzínové motory při jízdě ustálenou rychlostí s nízkou zátěží motoru. 

Jak ventil funguje

EGR ventil je součástka propojující výfukové potrubí a sání motoru. Jednoduše řečeno vrací část výfukových splodin do sání, kde se mísí se směsí paliva a vzduchu. Přítomnost spalin ve válci má za následek snížení maximální teploty při spalování, čímž snižuje množství oxidu dusíku. 

Celý proces je však velmi náchylný na přesném dávkování spalin - v případě nadměrného podílu spalin dochází k nedokonalému spalování, zvýšené emisi uhlovodíků, spotřeby paliva a hrubému chodu motoru. Proto je EGR ventil ovládán elektronikou motoru, která reguluje otevření ventilu a tím i množství spalin. 

EGR ventil se otevírá pouze po zahřátí motoru a při jeho nízkém a středním zatížení. Při plném zatížení motoru zůstává ventil zavřený.

Proč dělá EGR ventil potíže 

Spíše než ventil samotný dělají problém ony výfukové splodiny obsahující tzv. karbon - saze vznikající při spalování. Ty se provozem pomalu ale jistě usazují jak v samotném EGR ventilu, tak i v sání a na sacích ventilech.

Po určité době karbonové úsady EGR ventil zcela znehybní. Pokud se tak stane v jeho zavřené poloze, motor lze obvykle nastartovat a jako řidič si ničeho nevšimnete. Motor má pouze vyšší emise. Řada motoristů si EGR ventil zaslepuje schválně - předchází tím drahým opravám, mohou mít ale problémy na STK, protože v takovém případě vypouští auto nadměrné množství emisí. 

Větší problém nástává, když se ventil zasekne v otevřené poloze. To motor nejspíš ani nenastartujete, a pokud ano, bude se z výfuku linout bílý kouř a motor po chvíli zhasne. 

Řešením je jedině návštěva servisu, kde EGR ventil buď vyčistí (pokud to ještě lze) a nebo jej celý vymění za nový. Při té příležitosti je dobré zkontrolovat a vyčistit i sání a sací ventily, kde se karbon také rád usazuje. 

Příznaky vadného EGR ventilu

Porucha EGR ventilu se může projevit několika způsoby: 

  • Rozsvícením kontrolky motoru
  • Přepnutí motoru do nouzového režimu
  • Obtížné nebo zcela nemožné startování za studena
  • Ztráta výkonu při zrychlování
  • Nerovnoměrný chod motoru

Vnitřní EGR

V některých motorech probíhá recirkulace spalin i přímo uvnitř motoru (tedy bez přítomnosti EGR ventilu). Pomocí proměnného časování ventilů lze prodloužit otevření výfukových ventilů a nebo naopak urychlit otevírání sacích ventilů, a tím nasát část spalin zpět do válce bez nutnosti použití přímého propojení výfuku a sání pomocí EGR ventilu. 

Toto elegantní řešení ale není dostatečně účinné, a tak většina moderních motorů spoléhá na EGR ventil. 

Moderní auta jsou na tom lépe

Automobilky se životnost EGR ventilu snaží stále zlepšovat. Například tím, že spaliny jsou z výfuku odebírány až za filtrem pevných částic (DPF), který z nich odstraní významné procento částic tvořící karbon. U motorů s technologií AdBlue je navíc EGR ventil mnohem méně vytěžován, neboť škodliviny jsou ničeny v katalyzátoru vstřikováním technické močoviny. 

Ucpaný EGR ventil tak zůstává palčivý problém především starých naftových vozidel, kde se také nejčastěji setkáte s jeho zaslepením. 

Životnost EGR ventilu

Živnotnost EGR ventilu se odvíjí od typu motoru i stylu jeho používání a nelze jednoduše určit. Obecně však platí, že čím více kilometrů vůz ujede, tím je pravděpodobnost zanesení ventilu vyšší.

Proto je například při výběru ojetého auta důležité včas a důkladně zkontrolovat, že s tachometrem nikdo nemanipuloval a udávaný nájezd odpovídá realitě. Nejspolehlivěji to provedete kontrolou historie vozidla - tu lze prověřit online na Cebia.com.

Kromě historie najetých kilometrů lze zjistit i předchozí poškození, servisní historii, fotografie a mnoho dalšího. 

Slovenská verze článku: EGR ventil - Na čo slúži a prečo často zlyháva?