1. Příprava auta – perfektní umytí a vyčištění, výpis informací z historie auta, prohlídka před prodejem v servisu
 2. Nabízení auta – vložení inzerátu, stanovení ceny, komunikace se zájemci, vyjednávání. Případně prodej do bazaru.
 3. Kupní smlouva – sepsání kupní smlouvy s kupujícím nebo bazarem. Pokud budete uzavírat smlouvu dodanou ze stranu kupujícího nebo bazaru, velmi dobře pročtěte a trvejte na všech ustanoveních a údajích, které jsou uvedeny v našem vzoru kupní smlouvy.
 4. Evidenční kontrola na STK – před přepsáním vozidla na nového majitele na příslušném úřadu je nutné provést tzv. evidenční kontrolu vozidla, tj. kontrola shody identifikátorů vozidla s technickým průkazem auta. Tu provede kterákoliv stanice technické kontroly a může ji provést jak prodejce, tak kupující a není potřeba plná moc. Za evidenční kontrolu zaplatíte poplatek 400 Kč a její platnost je 1 rok.
 5. Přepis vozidla na nového majitele – přepis vozidla je možné provést na dopravním odboru jakéhokoli úřadu obce s rozšířenou působností a stojí 800 Kč. Není tedy nutné přepis provést na konkrétním úřadě v místě bydliště prodejce nebo kupujícího. Přepis se provádí při jedné návštěvě, přičemž není nutné, aby byli přítomni prodejce i kupující. Pokud přepis provádí jen jeden z nich, pak musí být zplnomocněn k provedení přepisu druhou stranou. POZOR! Plná moc musí být úředně ověřená!

 

Doklady k přepisu ojetého vozidla:

 • formulář žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla,
 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla část I. (tzv. malý techničák)
 • zelenou kartu na nového majitele jako doklad o sjednaném povinném ručení,
 • kupní smlouvu,
 • doklady totožnosti přítomných osob,
 • případně úředně ověřenou plnou moc druhé strany.

Od 1. 1. 2023 již nemusíte mít pro přepis vozidla papírový protokol o evidenční kontrole. Úředníci si jej sami dohledají v systému evidenčních kontrol. Povinnost evidenční kontroly samozřejmě zůstává.

 

 1. Ekologická daň – pokud přepisujete starší auto, které nesplňuje příslušnou emisní normu EURO, pak budete muset při přepisu zaplatit ekologickou daň. V současné době se jedná o tyto částky podle normy, kterou splňuje:

  EURO 3 a výše – bez poplatku
  EURO 2 – 3 000 Kč
  EURO 1 – 5 000 Kč
  EURO 0 – 10 000 Kč

  Vše o eko dani se dozvíte v samostatném článku.
   
 2. Ukončení pojištění – po prodeji auta musí prodejce zrušit pojištění vozidla, tj. povinného ručení, případně také havarijního pojištění. Způsob ukončení záleží na pojišťovně, některé vyžadují písemnou formu, některým stačí elektronická forma emailem. K samotnému ukončení stačí jednoduchá žádost identifikací pojistky a identifikací vozidla a k žádosti přiložit doklad o prodeji – ideálně kopii technického průkazu, kde je již uveden nový majitel.