Na co se záruka vztahuje a na co ne

Záruka u ojetého auta se vztahuje na tzv. skryté vady. To je na vady, které nebyl schopen kupující při koupi auta odhalit nebo na ně nebyl prodejcem dopředu upozorněn. Zároveň lze uplatnit záruku tehdy, pokud byla kupujícímu předána chybná informace o vlastnostech auta – například to, že auto nebylo nikdy bouráno a kupující prokazatelně zjistí, že auto v minulosti bouráno bylo.  Pokud se vás tedy kupující zeptá na předchozí škody na autu a bude chtít tuto informaci uvést do kupní smlouvy, pak je dobré mu škody přiznat a případně objasnit jaký byl rozsah škody a způsob opravy.

Všechny vady, které sdělíte kupujícímu a zároveň je uvedete ve smlouvě nemůže kupující reklamovat, protože se již nejedná o skryté vady.  Zároveň se také záruka nevztahuje na vady, které kupující mohl odhalit při prohlídce auta nebo při zkušební jízdě – např. nefunkční světla, nefunkční stěrače, sjeté pneumatiky, apod.

 

Délka záruky

Pokud auto prodáváte jako soukromá osoba, pak je záruční doba na skryté vady 6 měsíců, přičemž prokazovací povinnost je na kupujícím – dle § 2445 a násl. NOZ. Kupující vám tedy musí prokázat, že reklamovaná vada je vadou skrytou a že ji nemohl při prohlídce nebo zkušební jízdě odhalit. Pokud reklamaci neuznáte, přichází na řadu právník a případně soud.