V tomto dílu podcastu (a článku níže) vám pomůžeme se v nabídkách zorientovat, poradíme na co si dát pozor a jak správně postupovat při řešení pojistné události.

Poslouchejte také ve Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasty a Youradio Talk.

Hosté podcastu

Medajlonek_podcast_Gela

Medajlonek_podcast_Zdimal

Začněme povinný ručením

Na jakou výši způsobených škod povinné ručení uzavřít?

Minimální zákonem stanovená hranice je 35 milionů korun na škody způsobené na majetku a na 35 milionů korun na škody způsobené na zdraví. V praxi však lze doporučit limity 70 až 100 milionů korun, abyste byli skutečně bezpečně krytí proti škodám, které můžete svým autem způsobit. Pokud zvolíte pojištění s limitem 70 milionů korun, neznamená to, že vás pojistné bude stát dvojnásobek pojistky s limitem 35 milionů korun, reálně vzroste o zhruba 10 až 15 %. Někdy jsou dokonce pojistky s vyššími limity levnější než ty s minimálním zákonným limitem, které pojišťovny tak chtějí lidem “zošklivit”. Limit povinného ručení si volte i podle toho, jak často a kde autem jezdíte. Pokud autem jezdíte často a i třeba v zahraničí, volte raději vyšší pojistné limity.

Co když způsobená škoda hranici překročí?

Co se týče způsobené újmy na zdraví, limit se vztahuje na každého účastníka pojistné události zvlášť. U majetkových škod limit je vztažen na součet škod způsobených všem účastníkům pojistné události. Pojišťovna hradí škodu jen do výše stanoveného limitu a zbytek a pokud škoda limit překročí, bude rozdíl vymáhán po vás.

Kdo stanovuje výši pojistného u povinného ručení a podle čeho?

Výši stanovuje pojišťovna na základě rizika, které posuzuje podle mnoha faktorů. Mezi hlavní patří samotné vozidlo a jeho parametry (obsah motoru, výkon a další) a především samotný pojištěný řidič. U něj hraje roli věk, dosavadní škodní historie, tedy tzv. bonusy a malusy. Vliv má i místo registrace vozidla - města jsou rizikovější. Některé pojišťovny začínají zohledňovat i roční nájezd kilometrů řidiče.

Liší se nabídky pojišťoven u povinného ručení?

Nabídky se liší výrazně, ale ještě více se liší u havarijního pojištění. Hlavní rozdíly jsou v poměru ceny ve vztahu k limitu povinného ručení. Největší odlišnosti jsou pak v připojištění a dalších službách, které si k povinnému ručení můžete přidat. Je to např. připojištění čelního skla, srážky se zvěří a řada asistenčních programů. Samotné povinné ručení vlastně kryje škodu na cizím vozidle nebo zdraví, kdežto připojištění se týká přímo vás a vašeho vozidla. Asistence se může týkat opravy na místě, výměny autobaterie, odtahu do servisu, ale třeba i proplacení hotelu. Je třeba však prostudovat i limity těchto asistenčních služeb, ty se také výrazně liší.

Co hrozí při neuzavření povinného ručení?

Pokud nezaplatíte povinné ručení, neušetříte. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) na to přijde a pojistné vám i zpětně doměří. A navíc s poměrně značnou pokutou. Riziko je ale především v tom, že kdybyste neměli uzavřené a zaplacené povinné ručení a způsobili jste nehodu, bude škoda v plné výši vymáhána po vás.

Co když mě nabourá někdo, kdo nemá povinné ručení?

Obrátíte se na Českou kancelář pojistitelů, která škodu uhradí z garančního fondu. Ta pak bude škodu vymáhat po tom, kdo škodu způsobil. Vám tedy nic nehrozí.

Musím platit povinné ručení když vozidlem nejezdím?

Platí, že pokud vozidlo je registrované a má registrační značky (SPZ), musí mít zaplacené povinné ručení. Pokud plánujete auto nevyužívat po dlouhou dobu, můžete dát značky do úschovy (depozitu) a povinné ručení zrušit. Existují i sezónní pojistky, které jsou vhodné např. pro kabriolety.

Kdy je třeba povinné ručení uzavřít (jak brzy po koupi)?

S prodejem vozidla okamžitě zaniká i povinné ručení. Žádná ochranná lhůta ani přesah původní pojistky neexistuje. Od momentu prodeje musí tedy mít nový vlastník vozidlo pojištěno. Dnes lze ale pojistku snadno uzavřít online během pár minut.

Je výhodnější povinné ručení pro firmu - plátce DPH, resp. hraje plátcovství DPH roli?

Na povinné ručení plátcovství DPH žádný vliv nemá. V případě havarijního pojištění lze domluvit s pojišťovnou to, že případné pojistné plnění vaší firmě, jako plátci DPH, bude pojišťovnou vyplaceno bez DPH, díky čemuž ušetříte na pojistném.

Platí české povinné ručení i v zahraničí, resp. kde neplatí?

Povinné ručení platí na území celého Evropského hospodářského prostoru, v poslední době ubylo Rusko, Bělorusko a Írán. Pokud jedete mimo území Evropského hospodářského prostoru, můžete si na hranicích uzavřít lokální povinné ručení. Seznam zemí, kde platí české povinné ručení, je vytištěný na zelené kartě, kterou vozíte v autě ve vytištěné podobě nebo stačí i v digitální podobě, např.ve formátu PDF v mobilu. Jen pro zajímavost - stále se používá pojem zelená karta, byť je již několik let bílá.

Kde všude platí pojištění - i v garáži, na soukromém pozemku, v rodině apod.?

Povinné ručení vás kryje na všech veřejných komunikacích. V praxi ale platí všude, kam se autem dostanete. Resp. brzy bude platit nová evropská legislativa, která tento rozpor sjednotí. Nemůžete uplatnit plnění z povinného ručení v rámci rodiny. Když tedy např. nabourá manželka auto manžela, nemůže být škoda na manželově autě hrazena z povinného ručení manželky.

Když bourám v opilosti, pod vlivem drogy apod., a způsobím škodu - hradí pak pojišťovna?

Pojišťovna bude plnit škodu poškozenému v plném rozsahu, ale bude ji po vás zpětně vymáhat.

Nyní se věnujme havarijnímu pojištění

Kdy se vyplatí si sjednat havarijní pojištění - u jak starého nebo drahého auta?

Nejčastěji se doporučuje uzavírat havarijní pojištění na auta do 5 až 7 let stáří. Záleží však také na jeho ceně a především na tom, jak nutně auto potřebujete třeba pro podnikání, dojíždění do práce, pro rodinu apod. Jednoduchý princip je, že když oprava poškození nebo ztráta vašeho auta je významným zásahem do vašeho rozpočtu, tak byste auto měli pojistit havarijně. Nemusíte se třeba pojišťovat v plném rozsahu tzv. all risk pojistkou, ale vybrat si jen ta rizika, která vás ohrožují nejvíce. Zvažte i poměr ceny vozidla ve vztahu k výši pojistného. Neplatí totiž, že za auto s nízkou tržní cenou zaplatíte nízké pojistné, obzvlášť u aut prémiových značek.

Lze uzavřít havarijní pojistku zvlášť jen na havárie, krádež apod.?

Některé pojišťovny toto modulární řešení nabízejí, jiné nabízejí jen komplexní balíčky s odstupňovaným rozsahem krytí.

Jakou volit spoluúčast?

Čím nižší je spoluúčast, tím výrazně roste výše pojistného. Nejčastěji je zákazníky volena 5tisícová spoluúčast. Majitelé dražších aut volí častěji vyšší spoluúčast. Častá bývala kombinace 5 %, nejméně však 5 tisíc korun nebo 10 % a 10 tisíc. Zde je třeba uvažovat: 5 tisíc uhradit ze svého asi zvládnete, ale při škodě za 400 tisíc bude 5 % už 20 tisíc. V současné době pojišťovny nabízejí většinou spoluúčast s fixní, nikoli procentuální spoluúčastí.

Na jakou cenu auta si pojistku uzavřít? Co je podpojištění?

Podpojištění znamená, že si uzavřete pojistku na cenu auta, která je nižší než jeho aktuální tržní hodnota. Je to lákavé, protože vám to pojištění zlevní, ale přináší to velká rizika a dobrý pojistitel vám toto ani neumožní. V případě pojistné události totiž pojišťovna zkontroluje cenu vozidla a pokud zjistí, že je podpojištěné, bude krátit pojistné plnění. Např. v případě totální škody nebo krádeže nedostanete pojistné plnění, které odpovídá vámi udané ceně vozidla, ale bude snížené v poměru, v jakém bylo podpojištěné. Příklad: pokud tržní cena je 200 tisíc, vy jste pojistili na 100 tisíc, dostanete jen 50 tisíc.

Je dobré využít pojištění v rámci financování, např. úvěru, kdy je součástí splátek?

Většinou je pojištění uzavřené prostřednictvím leasingové společnosti a hrazené pak ve splátkách podmínkou uzavření financování. Výjimečně vám financující instituce umožní individuální pojištění a to může být někdy levnější. Pojistku je pak třeba vinkulovat, tzn. pojišťovna případné pojistné plnění nejdříve nabízí finančnímu ústavu. Výhodou pojištění spojeného s financováním je fixace výše pojistného na období financování auta, kdy se vyhnete riziku zdražení a navíc platíte pojistné v měsíčních splátkách.

Využívat srovnávače pojištění nebo makléře nebo pojišťovat přímo u pojišťovny?

Obvolat si pojišťovny a sám si srovnat nabídky je pracné, zabere čas a orientovat se v nabídkách a různých pojistných podmínkách není pro laika jednoduché. V tom poslouží dobře srovnávač nebo makléř. Pracovníci dobrého srovnávače nebo makléře vám poskytnou i odborné informace. Nejlépe však zná své produkty samotná pojišťovna.

Vyplatí se uzavírat si obě pojistky (povinné ručení a havarijní pojištění) u stejné pojišťovny?

Často pojišťovna dává slevu, pokud uzavřete obě pojistky u nich. Někdy jsou dokonce sloučené v jednom balíčku jako “autopojištění”. Na druhou stranu není výjimkou, že na vaše auto získáte lepší nabídku na havarijní pojištění u jedné pojišťovny a u druhé lepší povinné ručení. Cenotvorba se totiž u jednotlivých pojišťoven liší u jednotlivých druhů pojistek.

Když si pojistím auto jako nové a následně během let jeho cena klesá, je rozumné nechat si pravidelně (ročně) přepočítat pojistné na aktuální cenu auta?

Rozhodně lze doporučit si nechat jednou ročně pojistku zkontrolovat a přepočítat. Výše pojistného však v čase neklesá přímo úměrně poklesu ceny auta. Pokud např. po 5 letech klesne cena vozu na polovinu, nebude výše pojistného poloviční. Zhruba 85 % škod, které pojišťovny likvidují, jsou parciální, tedy opravy po autonehodě, kdy pojišťovny hradí ceny nových náhradních dílů. A na ty nemá vliv stáří vašeho vozu.

Kdy můžu vypovědět smlouvu a uzavřít novou?

Smlouvu můžete vypovědět vždy k jejímu ročnímu výročí. A to nejpozději 6 týdnů před tímto výročím. Nebo můžete ukončit smlouvu, když vám pojišťovna oznámí zdražení pojistky. Dalším případem je prodej auta nebo když dáte značky do depozitu a autem nejezdíte.

Jak funguje bonus a malus, resp. jak se počítá bezeškodní průběh?

Obecně platí - bonus získáváte ve formě slevy za roky bezeškodního průběhu, malus naopak po pojistné události a pojistku zdražuje. Aktuálně většina pojišťoven přechází na jiný systém výpočtu bezeškodního průběhu, než byl dosud používán, kdy byla zákazníkovi poskytnuta zhruba 5% sleva za každý rok bezeškodního průběhu. Pojišťovny nyní posuzují klienta komplexněji a individuálněji a každá pojišťovna k tomu přistupuje jinak. Pro klienty je nový systém méně transparentní, ale ve výsledku získají nabídku pojištění více “šitou na míru”. Současné zdražování pojistek ale často přebije výši slevy (bonusu) a pojistka je dražší než bývala dříve.

Co když auto řídí a nabourá někdo jiný než majitel auta? Komu vezme pojišťovna bonus?

Pojišťovna bere v úvahu a eviduje škodní průběh jen u majitele vozidla, tedy pojistníka. Není ani možné, aby si ten, kdo škodu způsobil, vzal malus na sebe. Je proto třeba si dobře rozmyslet, komu auto půjčujete.

Je lepší pojistit si auto havarijně na firmu - plátce DPH?

Havarijní pojištění je výhodnější pro plátce DPH. Pojišťovna pak totiž plní škody bez DPH, což pro ni znamená úsporu (pojišťovny nejsou plátci DPH) a pojistné je proto nižší. Vaše firma pak DPH z opravy vozidla nárokuje od státu.

Jak je to s fotodokumentací ojetého vozidla na vstupu do pojištění - co když ji nestihnete udělat?

Záleží na pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven. Některé požadují od vás nechat si auto nafotit např. u společnosti Cebia, některé mají vlastní mobilní aplikaci. Důležité je vždy při začátku pojištění mít zdokumentovaný stav vozidla. Aby pojišťovna byla schopna rozlišit, které škody vznikly až v době trvání pojištění a které již na autě byly. Pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku vysoké spoluúčasti, která může pak dosáhnout i 90 %.

Co když mají 2 účastníci nehody pojistku u stejné pojišťovny nebo jsou ze stejné firmy nebo rodiny?

Likvidace pojistné události v rámci havarijního pojištění (nikoli povinného ručení) ani v tomto případě není problém. Likvidaci pomocí povinného ručení v rámci firmy nebo rodiny nelze uplatnit.

Jak stanovuje pojišťovna totální škodu?

Existují 2 druhy totálních škod. Ekonomická totalní škoda nastane v momentě, kdy cena za opravu převyšuje aktuální tržní cenu vozidla a vozidlo se tedy podle propočtů pojišťovny nevyplatí opravovat. Většinou platí pravidlo, že pokud náklady na opravu přesáhnou 80 % z hodnoty vozidla, pak je posuzována jako totální. Existují však i pojistné produkty, které mají tuto hranici na 100 % nebo dokonce vyšší. Technická totální škoda znamená, že vozidlo je neopravitelné např. v důsledku požáru.

Co znamená likvidace rozpočtem a kdy se vyplatí?

Nejběžnějším postupem po nehodě je dát auto do smluvního servisu pojišťovny a pojišťovna pak hradí opravu přímo servisu. Pokud máte možnost nechat si auto opravit levněji, např. v neautorizovaném servisu, vyplatí se vám požádat pojišťovnu o likvidaci rozpočtem. Pojišťovna vám pak vyplatí fixní částku. Pojišťovna většinou nepovoluje takto likvidovat větší nehody, kde došlo k poškození bezpečnostních prvků, jako jsou airbagy, ABS, bezpečnostní pásy apod.

Když nesouhlasím s postupem pojišťovny, třeba s výší uhrazené částky, kam se mohu obrátit?

Především se zkuste domluvit s pojišťovnou, snažte se vyřešit spor s nimi a nechte problém znovu posoudit v rámci reklamace. Další možností je posouzení ombudsmanem České asociace pojišťoven, což je vhodnější způsob, než snažit se domoci svého formou žaloby prostřednictvím právní kanceláře.

Vyplatí se GAP pojištění? Obzvláště v dnešní době?

GAP je připojištění k havarijnímu pojištění, které vám zaručí vyplacení původní ceny nového vozu v případě totální škody nebo krádeže. Typicky se uzavírá u nových vozů nebo do 3 let stáří, jejichž cena rychle klesá.Toto připojištění vám umožní koupit si nové auto aniž byste museli něco připlácet. Pojištění pak zaniká většinou kolem pátého roku stáří auta.

V současné době ceny ojetých vozů klesají pomaleji, GAP pojištění se tedy vyplatí méně. Vezměte také v úvahu, že u každé značky a modelu auta klesá cena jinak rychle.

Slovensá verze článku: Podcast Cebia: Ako správne poistiť auto