Když řidič brzdí, ABS monitoruje rychlost otáčení jednotlivých kol a upravuje brzdění tak, aby se zamezilo jejich blokování a skluzu. To zvyšuje stabilitu a řiditelnost vozidla během brzdění, zejména na kluzkém povrchu.

V Evropské unii jsou ABS povinně vybavena všechna nová vozidla od roku 2011. Systémem je však vybaveno i mnoho starších vozidel.

Hlavní funkce ABS zahrnují:

 1. Protiblokovací funkce: Systém zabraňuje zablokování kol tím, že uvolňuje a znovu brzdí brzdné mechanismy, aby udržel optimální brzdný účinek a umožnil řidiči udržet směrovou kontrolu.

 2. Zkrácení brzdné dráhy: ABS může zkrátit celkovou brzdnou dráhu vozidla tím, že umožňuje brzdění na maximální úrovni, aniž by došlo k zablokování kol.

 3. Stabilita při brzdění: Systém pomáhá udržovat stabilitu vozidla během brzdění, což je zejména důležité při prudkém brzdění a v náročných podmínkách.

 4. Zachování řízení: Díky tomu, že kola zůstávají pohyblivá a schopná reagovat na řízení, může řidič udržovat směr jízdy i během intenzivního brzdění.

ABS je důležitým prvkem bezpečnosti v moderních vozidlech a přispívá k redukci nehod způsobených nedostatečným řízením vozidla během brzdění.

Jak funguje ABS? 

Zde je zjednodušený popis toho, jak ABS funguje:

 1. Senzory rychlosti kol: V každém kole vozidla je umístěn senzor, který monitoruje rychlost otáčení tohoto kola. Tyto senzory posílají kontinuální informace o rychlosti kol do řídícího systému ABS.

 2. Řídící jednotka ABS: Vozidlo je vybaveno řídící jednotkou ABS, která zpracovává informace ze senzorů rychlosti kol a rozhoduje, kdy a jak upravit brzdný tlak.

 3. Brzdící tlak: Když řidič stiskne brzdový pedál, řídící jednotka ABS sleduje rychlost otáčení kol. Pokud senzory signalizují, že se některé kolo brzděním zablokovalo, řídící jednotka zahájí regulaci brzdného tlaku.

 4. Regulace brzdného tlaku: Řídící jednotka ABS pracuje s hydraulickým brzdovým systémem a může rychle upravovat brzdný tlak na jednotlivých kolech. Když systém zaznamená, že se kolo zablokovalo, okamžitě uvolní brzdný tlak, aby nedošlo ke smyku vozidla.

 5. Střídání brzdného tlaku: Po uvolnění zablokovaného kola systém tlak opět v soustavě opět zvýší, aby bylo brzdění co nejefektivnější. Celý proces se může opakovat i několikrát za sekundu. Tím je umožněn optimální brzdný účinek a zároveň udržena stabilita a řiditelnost vozidla. Práce ABS se projevuje specifickým "kopáním do brzdového pedálu" a krátkým rozsvícením kontrolky na palubní desce.

Důležité je, aby řidič během brzdění s ABS nepovoloval brzdový pedál. Systém ABS se postará o to, aby kola nezablokovala, a řidič bude moci udržovat směrovou kontrolu nad vozidlem. ABS je zejména účinné na mokru či při jízdě na sněhu, kde se kola snadno zablokují.

Symptomy a problémy s ABS

Existuje několik potenciálních symptomů a problémů spojených s protiblokovacím brzděním (ABS). Pokud máte podezření, že váš systém ABS má problém, měli byste co nejdříve zajistit jeho diagnostiku a případnou opravu, protože ABS je důležitou součástí bezpečnosti vašeho vozidla. Zde jsou některé možné symptomy a problémy:

 1. Kontrolka na palubní desce: Moderní vozidla si většinou o servis řeknou sama pomocí kontrolek. Pokud zaznamenáte na palubní desce blikající nebo trvale svítící kontrolku brzd nebo ABS, může to indikovat problém právě se systémem ABS.

 2. Dlouhá brzdná dráha na kluzkém povrchu: Pokud zjistíte, že váš vůz má delší brzdnou dráhu na kluzkém povrchu, než by bylo očekáváno, to může naznačovat, že ABS nefunguje správně.

 3. Zvuky při brzdění: Pokud při brzdění slyšíte neobvyklé zvuky, jako jsou tření, cvakání nebo pískání, to by mohl být známka problému s ABS nebo brzdovým systémem.

 4. Problémy s řízením během brzdění: Pokud máte problémy s udržením směru vozidla během brzdění, může to být způsobeno nefunkčním ABS, které by nemuselo správně uvolňovat a brzdit kola.

 5. Nedostatečná aktivace ABS: ABS by mělo aktivovat v případě intenzivního brzdění, zejména na kluzkém povrchu. Pokud si všimnete, že ABS se neaktivuje, i když by to bylo vhodné, mohlo by to znamenat problém.

V případě jakéhokoli podezření na problémy s ABS byste měli co nejdříve vyhledat odbornou pomoc od autorizovaného servisu nebo mechanika. Ignorování problémů s ABS může znamenat ohrožení bezpečnosti vozidla.

Jak se chovat při brždění s ABS?

Při brzdění s ABS je důležité postupovat následujícím způsobem:

 1. Stiskněte brzdový pedál pevně a neuvolňujte ho: Při aktivaci ABS stiskněte brzdový pedál pevně a nepovolujte tlak. ABS pracuje tím, že rychle uvolňuje a stlačuje brzdný tlak na jednotlivých kolech, aby se zabránilo zablokování. Takže stisknutý pedál umožní systému fungovat efektivně.

 2. Zaměřte se na řízení vozidla: Systém ABS vám umožňuje udržet kontrolu nad směrem jízdy, takže se soustřeďte na řízení. 

 3. Vyhýbejte se rychlé změně směru: Při brzdění s ABS se snažte minimalizovat rychlé změny směru, protože mohou ovlivnit efektivitu ABS a stabilitu vozidla.

 4. Dodržujte dostatečný odstup: Vždy udržujte dostatečný odstup od vozidla před vámi, abyste měli čas reagovat na změny dopravní situace. Předvídání je klíčem k bezpečné jízdě.

 5. Respektujte podmínky na vozovce: Přizpůsobte svou rychlost a styl jízdy podmínkám na vozovce. Systém ABS může zvýšit bezpečnost, ale neznamená, že můžete ignorovat kluzký nebo nepříznivý povrch, na kterém je vždy brzdná dráha výrazně delší než na suchu. 

Celkově platí, že při brzdění s ABS byste měli sešlápnout brzdový pedál pevně a soustředit se na řízení vozidla. Systém ABS je navržen tak, aby vám pomohl udržet kontrolu nad vozidlem a minimalizovat riziko zablokování kol.