Poslouchejte také ve Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasty a Youradio Talk.

Host podcastu

Medajlonek_podcast02

Nevýhody a rizika pořízení auta na firmu

Je třeba si uvědomit, že pokud si koupíte auto na firmu, musíte státu být schopni prokázat, že ho pro firemní účely skutečně používáte. Toto si stát formou kontroly může kdykoli prověřit.

Pokud si auto pořídíte soukromě, nemusíte nikomu nic prokazovat, nečelíte kontrolám a máte svobodu auto používat k jakýmkoliv účelům. I v tomto případě můžete auto používat pro podnikání a uplatňovat vznikající paušální náhrady. Při využití paušálního výdaje na dopravu lze do nákladů za pohonné hmoty a parkovné zahrnout až 60.000 Kč ročně bez prokázaných nákupů pohonných hmot a bez parkovného. Další výdaje spojené s provozem vozidla se uplatňují v prokázané výši. Tato forma využívání auta pro firmu se vyplatí zejména u neplátců DPH.

Jak vstupují výdaje za auto do nákladů firmy

Do nákladů vstupují veškeré náklady spojené s provozem vozidla, jako jsou pohonné hmoty, servis, pneumatiky,pojištění, ale i parkovné, dálniční známka a další. Tyto náklady vám pak snižují základ pro vyměření daně z příjmu. Navíc u těchto nákladů, kromě pojištění, máte nárok na odpočet DPH, pokud jste plátce DPH, což je další pádný důvod, proč si auto pořídit “na firmu”. Náklady na provoz vozidla se sníží o 21 %.

Pozor - pokuty nejsou firemním náklad a musí je vždy platit řidič ze svého. Do nákladů pak vstupuje i samotná pořizovací cena vozu formou odpisů, které snižují základ daně. Osobní vozidla jsou ve 2. odpisové skupině, kde se odepisují 5 let. Pokud si pořídíte vozidlo formou financování, daně snižují i splátky leasingu nebo úvěru.

Jak stanovit podíl soukromého využívání auta

Pokud používáte firemní auto i pro soukromé účely, je třeba poměrnou částí krátit jak náklady, tak odpočet DPH. Tento poměr je třeba stanovit na počátku odhadem podle očekávání a dosavadní zkušenosti.

Pokud se jedná o právnickou osobu, tedy např. s.r.o. nebo a.s., je užívání firemního vozidla zaměstnancem nebo jednatelem tak zvaným nepeněžním příjmem. Taková osoba si pak musí přičíst ke svému základu daně každý měsíc 1 % z pořizovací ceny auta vč. DPH. Tato povinnost ale platí jen v měsících, kdy vozidlo pro soukromé účely používá.

Kniha jízd

K firemnímu vozidlu jste povinni prokázat, že DPH a náklady spojené s vozidlem odečítáte v souladu se zákonem. Nejlepší formou evidence je vést tzv. knihu jízd, byť ji výslovně žádný právní předpis neukládá, která pak slouží jako důkaz o používání auta pro finanční úřad. Je možné ji vést buď v papírové nebo digitální podobě. U větších vozových parků je pak  efektivním řešením elektronický kniha jízd spojená s technologií GPS, která zaznamenává trasu a čas jízdy automatizovaně. Taková technologie pak slouží i zaměstnavateli k dozoru nad využíváním firemních aut zaměstnanci.

Kniha jízd by měla obsahovat vždy počáteční stav počítadla kilometrů, datum jízdy, její cíl a účel vč. informace, zda je jízda firemní nebo soukromá a počet ujetých kilometrů. Je dobré zaznamenávat pro kontrolu i tankování. Pozor - cesta z práce a do práce není firemní jízdou.

Co se stane, když přijde kontrola

Kontrolní orgán má celou řadu možností, jak si využívání auta pro firemní účely může prověřit. Např. může oslovit váš servis nebo STK a ověřit si stavy najetých kilometrů nebo si může vyžádat záznamy o spáchaných dopravních přestupcích vč. např. pokut za parkování. Pokud pak taková jízda nebude zaznamenána v knize jízd, kontrola správce daně ji zpochybní a budete mít problém. Buď nebudou náklady a odpočty DPH uznány zcela nebo jejich část. Správce daně vám doměří daň a sankce, které se skládají z penále ve výši 20 % z doměřené daně a úrok, který se počítá od doby, kdy daň měla být odvedena. Pro vaši představu - po 3 letech činí tyto sankce zhruba 100 % výše samotné daně.

Případné kontrole budete muset dokázat i spotřebu auta, která by měla být reálná. Není tedy nutné se řídit spotřebou uvedenou v technickém průkazu, která je stanovena výrobcem spíše v laboratorních podmínkách a je zpravidla výrazně nižší než ta skutečná.

Za kolik si auto od firmy odkoupit

Řada zaměstnanců má zájem si odkoupit své firemní auto, když se vyřazuje z firmy. V tom případě je potřeba stanovit cenu vozidla obvyklou na trhu. Není možné cenu snižovat, byť by s tím souhlasil jak prodávající, tedy firma, tak kupující. Cenu je možné stanovit pomocí znaleckého posudku, což je ale zbytečně nákladné. Alternativou je ocenění v autobazaru nebo on-line na Cebia.com nebo v mobilní aplikaci Carolina. Pro tento účel rovněž postačuje si najít 2-3 inzeráty srovnatelných vozů a vaše kupní cena by měla být stanovena v rozpětí cen inzerovaných vozidel.

Pokud vozidlo prodává firma - platce DPH, musí 21% DPH z prodejní ceny odvést. Toto si při pořízení auta do firmy málokdo uvědomí a kalkuluje jen se skutečností, že na počátku z pořizovací ceny ušetří DPH 21 %. Neuvědomí si však, že pak jednou při prodeji bude muset DPH odvést. Sice z nižší částky, ale každopádně bude efekt celkové finanční úspory menší.

Když například podnikatel koupí auto za 1.000.000 korun vč. DPH, získá zpět DPH ve výši 173.554 korun. Když po 5 letech auto prodává za 500.000 korun vč. DPH, musí státu odvést 86.776 korun. Celkem tedy na pořízení auta ušetřil jen polovinu z původní výše DPH.