Bez diferenciálu by auta nezatáčela

Diferenciál je mechanické zařízení, které se nachází téměř v každém autě se spalovacím motorem a to vždy na hnané nápravě. U aut s přední náhonem je tedy na přední nápravě, u zadního náhonu na nápravě zadní a auta s pohonem všech čtyř kol mají diferenciály na obou nápravách (vše o pohonu 4x4 naleznete v samostatném článku). 

Základní funkcí diferenciálu je umožnit otáčení kol stejné nápravy různou rychlostí. To je potřeba nejčastěji při zatáčení, kdy se vnitřní kolo otáčí pomaleji než to vnější. Pokud bychom v autě diferenciál neměli (a kola by byla spojena na pevno), vnitřní kolo by se v každé zatáčce protáčelo a jízda by byla nebezpečná. 

Otevřený diferenciál

V běžných automobilech se většinou používá základní tzv. otevřený diferenciál. Jedná se o nejjednodušší konstrukční řešení, které však plně dostačuje pro běžnou jízdu. Pokud se ale jedno z kol začne nadměrně prokluzovat, síla motoru přestává proudit k druhému kolu. Ve výsledku se pak jedno kolo může volně protáčet a to druhé s dobrou adhezí se neotáčí vůbec. Tuto nevýhodu pociťuje každou zimu mnoho řidičů, když se nemohou s jedním kolem na sněhu pohnout z místa.

Funkci otevřeného diferenciálu hezky vysvětluje toto video (v angličtině):

Uzávěrka diferenciálu

Výše uvedená nevýhoda je v terénních vozidlech řešena tzv. uzávěrkou diferenciálu. Ta umožňuje mechanické pevné spojení obou kol s hřídelí - tedy přesný opak funkce diferenciálu. Poháněná kola se pak točí stejnou rychlostí bez ohledu na jejich adhezi. 

Uzávěrkou jsou dnes vybavena výhradně auta určená do těžkého terénu (Toyota Hilux, Land Rover Defender a další), přičemž diferenciál lze uzamknout pouze na kluzkých površích. Jízda s uzavřeným diferenciálem na silnici je velmi nebezpečná a může vézt ke zničení diferenciálu či poloos vozidla.

U řady moderních automobilů (především SUV) se lze setkat s tzv. elektronickou uzávěrkou diferenciálu. Mechanickou uzávěrku v tomto případě supluje elektronika vozu, která dokáže prokluzující kolo přibrzdit a tím přenést sílu motoru na kolo s větší adhezí. Není to však plnohodnotná náhrada mechanické uzávěrky a nehodí se pro dlouhodobé používání v těžkém terénu.

Samosvorný diferenciál

Samosvorný diferenciál nebo přesněji diferenciál s omezeným prokluzem omezuje nadměrný rozdíl mezi otáčkami jednotlivých kol. Při snížení adheze jednoho z kol přenáší diferenciál více síly na druhé kolo s vyšší adhezí. Toho je docíleno buď třecí spojkou nebo rozšířenějším šnekovým soukolím (torsen). 

Tento typ diferenciálu se hojně používá ve sportovních autech pro lepší chování v zatáčkách. Při rychlém průjezdu zatáčkou se totiž vnitřní kolo nadlehčuje a ztrácí tak svou adhezi - v případě otevřeného diferenciálu se začne nadměrně protáčet na úkor vnějšího kola s dobrou adhezí a vůz ztrácí rychlost (nebo stopu). Samosvor tomuto jevu zabraňuje a tím zrychluje průjezd zatáčkou.

Svárosvor

Oblíbená tuning úprava začínajících drifterů je tzv. svárosvor. Jedná se o nevratně upravený (zničený) otevřený diferenciál, do kterého je svářečkou navařená kovová destička napevno spojující celé soukolí. Tím se z diferenciálu stává v podstatě uzavřený diferenciál bez možnosti odemknutí. Zadokolky vybavené tímto vynálezem pak jezdí bokem doslova v každé zatáčce. 

Slovenská verzia článku: Diferenciál - Na čo slúži a ako funguje?