Vozidla o celkové hmotnosti do 12 tun

Vozidla o celkové hmotnosti do 12 tun jsou v Dánsku osvobozena od dálničních poplatků. Pokud tedy cestujete do Dánska automobilem, na motocyklu anebo v obytném voze, nemusíte se o placení mýtného vůbec starat. 

Mýtné se však vybírá za využití Öresundského mostu spojující Dánsko a Švédsko. Tabulku s cenami mýtného naleznete níže ve článku. 

Vozidla o celkové hmotnosti nad 12 tun

Mýtné se však týká vozidel o celkové hmotnost nad 12 tun a je vybíráno přes systém Eurovignette, což je společný systém výběru mýta v Dánsku, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku a Švédsku. 

Mýtné se platí buď za 1 den, 1 měsíc anebo 1 rok. Ceny se odvíjí od emisní třídy vozidla a počtu náprav. Denní tarif je pro všechny emisní třídy stejný a stojí 12 EUR. Celkový přehled tarifů, včetně možnosti rezervace mýtného, naleznete na webu www.eurovignettes.cz (dostupný v češtině). 

ATR Banner 2 (1)Öresundský most - mýtné 

Öresundský most spojuje dánské hlavní město Kodaň se švédským přístavním městem Malmö. Most je jedinou spojnicí Skandinávského poloostrova s pevninskou Evropou a díky němu se lze z Kodaně do Malmö dostat za 35 minut

Jednosměrné mýtné vychází u osobních vozidel na cca 1 400 Kč, zpáteční mýtné (cesta tam i zpět) na cca 2 800 Kč.

Typ vozidla Jedna cest Zpáteční
Osobní vozidlo (o délce do 6 metrů) 440 DDK 880 DDK
Motocykl 225 DDK 450 DDK

Všechny ceny a aktuální informace naleznete na stránkách www.oresundsbron.com.