Fyzická prohlídka auta v místě prodeje je zásadní. Pokud nejste odborníkem na technický stav automobilů, doporučujeme Vám domluvit si pomoc odborníka nebo ještě lépe auto před koupí zavést na kontrolu do servisu. 

Před samotnou návštěvou prodejce si vždy prověřte historii vozidla - největší databázi záznamů o ojetých vozech naleznete na Cebia.com. Odhalit můžete stočený tachometr, předchozí poškození, fotky z historie auta a mnoho dalšího. 

Kontrola auta zvenčí

Kontrolu technického stavu vozidla začněte pečlivou prohlídkou všech částí vozu zvenčí:

 • Barva a odstín laku - rozdílné odstíny a odlesky laku indikují opravu karoserie.
 • Zkontrolujte tloušťku laku měrkou - nestejná vrstva indikuje opravu a měla by být impulzem k podrobnému pátrání po poškození dané části karoserie nebo celého vozidla.
 • Sledujte stopy nedokonalého lakování - broušení tmelicích a kytovacích hmot pod lakem, drobné krupky na laku, zastříkané smetí, dolíčky, dívejte se po hrankách na laku v ohybech a v okolí těsnicích a ukončovacích lišt, např. u dveří, oken, na blatnících.
 • Pohledem a hmatem zkontrolujte spáry mezi jednotlivými díly karoserie – pokud na sebe jednotlivé díly karoserie nelícují a spáry mají nestejnoměrnou šířku, pak to opět může naznačovat, že auto bylo opravováno.
 • Prohlédněte okolí světel, směrových světel a těsnění oken a pátrejte po jemném zastříkání lakem nebo špatném spasování. Při stříkání blatníku jen málokdo demontuje světla nebo těsnění oken, takže na nich často zůstanou stopy po předchozím neoriginálním lakování.
 • Důvodem oprav a přelakování částí karoserie může být často i koroze – pozor na všechny odloupávající se a drolící se části laku nebo výskyt puchýřků, zejména v namáhaných a spodních částech karoserie.
 • Zkontrolujte, zda lak na šroubech, které spojují jednotlivé části karoserie, není poškozen. Pokud na ně byl nasazen klíč a byly povolovány, svědčí to o výměně nebo opravě daného dílu.

Kontrola auta zevnitř

 • Věnujte pozornost celkové opotřebovanosti interiéru – napoví délce používání celého vozidla a úrovni péče, jaké se vozidlu v minulosti dostalo.
 • Věnujte pozornost zejména opotřebení volantu, pedálů a řadicí páky - podle míry jejich opotřebení můžete zhruba odhadnout počet skutečně najetých kilometrů (pozor, při profesionálním omlazení automobilu ale prodejce právě tyto prvky někdy vymění a posuzování stavu automobilu a najetých km podle nich může pak být velmi zavádějící).
 • Zkontrolujte, že interiér odpovídá výbavě vozidla - odlišné sedačky, volant nebo odstín textílií může znamenat, že interiré někdo upravoval.
 • Otevřete zavazadlový prostor, nebojte se odstranit všechny koberce, plastové kryty i rezervní kolo, abyste co nejlépe viděli na vnitřní spoje karoserie i jejího skeletu.
 • Kryty airbagů musí sedět přesně (na stranách stejné mezery, střed při zmáčknutí pevný), neměl by chybět nápis Airbag a logo automobilky.
 • Při zapnutí zapalování se rozsvítí všechny kontrolky na palubní desce a měly by postupně zhasínat (vč. kontrolky airbagu). Pokud zhasnou všechny najednou, příp. kontrolka airbagu současně s jinou z kontrolek, znamená to, že je kontrolka přepojena na jinou a airbag je nefunkční.

Prohlídka motoru

 • Motor by měl být čistý a suchý, bez viditelného prosakování oleje.
 • Věnujte pozornost úniku oleje z motoru či převodovky – to zjistíte nejlépe ze spodního pohledu, proto je nutné auto zdvihnout na hever.
 • Sledujte stopy po prosakujícím oleji ve spojích. Olejová vana a převodovka nesmějí být poškozeny nebo zavařeny.
 • Kontrola průsaku oleje do chladicí kapaliny - ještě za studena otevřete nádobku s chladicí kapalinou a podívejte se zespoda na její víčko. Pokud je na víčku světlá emulze, znamená to, že olej prosakuje do chladicí kapaliny a tedy problém s těsněním pod hlavou motoru. Kontrolu můžete provést i tak, že auto nastartujete, necháte chvíli zahřát a pokud se po několika minutách začnou v otvoru nádoby na chladicí kapalinu tvořit bubliny, je to potvrzení průsaku oleje do chladicí kapaliny a tedy také problém s těsněním pod hlavou. Oprava může vyjít na desítky tisíc korun i více.
 • Kontrola průsaku chladicí kapaliny do skříně motoru – podobně jako u kontroly chladicí kapaliny odšroubujte u studeného motoru víčko pro doplňování oleje do motoru a pokud je na spodní části víčka světlá emulze, pak to znamená průsak chladicí kapaliny do motorové skříně a opět problém s těsněním pod hlavou motoru.
 • Nechte si nastartovat studený motor a sledujte jeho chování – startování nesmí být příliš dlouhé a po nastartování nesmí volnoběh kolísat a na přidání plynu musí motor reagovat bez prodlení. Jakékoliv nezvyklé zvuky (klepání, chrastění) mohou znamenat špatný stav motoru. Dbejte na to, aby byl motor skutečně studený - u teplého motoru se nestandardní chování nemusí vůbec projevit. 
 • Po nastartování nesmí studený motor vydávat tvrdé, kovové zvuky.
 • Při běžícím motoru povytáhněte měrku oleje – z motoru nesmí výrazněji vycházet přetlak, nebo olej.

Prohlídka podvozku

 • Trvejte na prohlídce podvozku vozidla na zvedáku nebo rampě.
 • Zkontrolujte míru koroze karoserie, podvozkových dílů a výfuku.
 • Hledejte případné deformace nebo svary, které nepocházejí od výrobce - na nosnících, podbězích a prazích.
 • Zkontrolujte pneumatiky - nesouměrně sjeté pneumatiky napoví, že může být závada na sbíhavosti kol, tlumičích pérování či nápravách nebo dokonce může napovídat, že vůz je po vážné havárii.
 • Vozidla s dieselovými motory jsou dnes většinou vybavena filtrem pevných částic DPF, který může být nefunkční (zanešený) nebo nelegálně vymontovaný; vzhledem k tomu, že výměna tohoto filtru stojí desetitisíce, nechte si raději prověřit jeho přítomnost a funkčnost před koupí každého vozidla s dieselovým motorem.

Známky zatopení

 • Nahlédněte pozorně pod plastové části v interiéru, zda neobjevíte zbytky písku nebo bahna. Rozeberte čalounění ve dveřích, podívejte se pod prahové lišty, koberce i sedačky.
 • Zbytky zatopení lze odhalit i v motorovém prostoru - většinou na méně přístupných místech.
 • Přičichněte k čalounění, zda necítíte zápach bahna, dívejte se po skvrnách na sedačkách.

Zkušební jízda

 • Ideální je vydat se na zkušební jízdu ještě s nezahřátým motorem – zrychlování by mělo být plynulé, bez cukání či jiných nepravidelných projevů.
 • Proveďte dostatečně dlouhou zkušební jízdu, aby se motor zahřál a vyzkoušejte automobil v různých rychlostech, ideálně i na dálnici a dávejte pozor zejména, zdali vůz výrazně „netáhne“ do strany, což může naznačovat „jen“ rozhozenou geometrii vozidla, ale také opravu po havárii.
 • Poslouchejte zvuk motoru v různých otáčkách a také zvuky podvozku (hučení, rány apod.) – tím můžete zjistit problémy se zavěšením kol, vadné tlumiče, špatná ložiska, atd.
 • Brzdy – při zkušební jízdě vyzkoušejte na vhodném místě bez provozu intenzivnější a delší brždění dostatečně silně pro rychlé zpomalení, ale ne tak rychlé, abyste se dostali do smyku. Na brzdovém pedálu byste neměli pociťovat žádné vibrace ani byste neměli slyšet žádné pískání nebo jiné zvláštní zvuky. Pulzující brzdy a vibrace znamenají křivé brzdové kotouče a nutnost jejich výměny. Když sešlápnete brzdu, auto by nemělo táhnout do strany, což by naznačovalo vadné brzdové třmeny nebo opotřebované komponenty řízení.
 • Vyzkoušejte si všechny funkce automobilu a všechny ovladače vč. všech světel a klimatizace;   vezměte v úvahu, že záruka se u ojetého vozidla vztahuje jen skryté vady, které není možné v době prodeje odhalit a např. nefunkční stěrače nebo blikače Vám nebudou při reklamaci uznány.

Technický průkaz - český

 • Pokud je k vozidlu k dispozici český velký technický průkaz, zkontrolujte všechny důležité informace.
 • Porovnejte technické údaje uvedené v technickém průkazu a s údaji uvedenými přímo na vozidle – především jestli sedí VIN v TP s ražbou VIN na vozidle a jestli odpovídají údaje na identifikačním štítku vozidla (většinou bývá umístěn v motorovém prostoru nebo na prostředním B-sloupku vozidla po otevření předních dveří).
 • Pozor na majitele vozidla – majitelem může být banka, leasingová nebo úvěrová společnost, v tom případě byste měli požádat prodejce o informaci, kdy a jak bude tento smluvní závazek na vozidle zrušen. Vozidlo rozhodně nekupujte, dokud nebude k dispozici dokument o ukončení leasingové nebo úvěrové smlouvy a plná moc ke zrušení zástavního práva nebo přepisu na nového majitele. Ověřit, zda je vozidlo financováno, můžete při kontrole historie vozidla na Cebia.com.
 • Ve velkém technickém průkazu můžete zjistit, kdy bylo vozidlo poprvé přihlášeno do provozu, případně kdy bylo přihlášeno do provozu v České republice – pozor na omlazená vozidla – skutečný rok výroby se již do technického průkazu neuvádí, takže vozidlo může být o dva i více let starší, než je datum první registrace. Může to znamenat, že vozidlo mezi výrobou a prodejem stálo dlouho někde na skladě nebo že prodejce vozidlo záměrně omladil, aby dosáhl většího zisku z prodeje.
 • Technické kontroly – zkontrolujte, jestli vozidlo jezdilo pravidelně na technické prohlídky. Pokud bude u některých prohlídek delší prodleva, než určuje zákon, pak mohl původní majitel jen zapomenout, ale může to také znamenat delší odstavení vozidla kvůli havárii nebo závažné poruše.
 • Projděte si úřední záznamy v technickém průkazu – v úředních a dalších záznamech jsou mnohdy uvedené zajímavé informace, např. o změně barvy, vydání duplikátu technického průkazu apod.
 • Počet majitelů – pozor na počet majitelů. Pokud byl k vozu již pořízen duplikát, pak to může znamenat, že vozidlo již mělo více majitelů. Čím více majitelů, tím více se to může podepsat na technickém stavu auta.

Technický průkaz – zahraniční

 • Pokud je vozidlo z dovozu a zatím k němu není český technický průkaz, chtějte po prodejci, aby vám předložil původní technický průkaz ze země dovozu.
 • V zahraničním technickém průkazu se snažte zkontrolovat v podstatě stejné údaje, jako v tom českém, i když orientace v něm bude těžší.

Servisní kniha

 • Pokud je k vozidlu k dispozici, je to výhoda – můžete zkontrolovat, jestli vozidlo jezdilo pravidelně na servisní prohlídky.
 • Projděte si celou servisní knížku a podívejte se, jaké úkony byly prováděny při jednotlivých prohlídkách a jestli odpovídají servisnímu plánu pro dané vozidlo.
 • Ale pozor! Řada servisních knížek je zfalšovaných – proto je vždy dobré si záznamy ověřit přímo v servisech, které jsou u jednotlivých prohlídek podepsány. Nebojte se případně napsat i do zahraničních servisů, často ochotně poskytnou informace, zda dané auto jezdilo k nim na servis.

Protokoly z technických kontrol a servisní zakázky

 • Protokoly z STK a servisní zakázky nebývají k ojetým autům většinou k dispozici. Pokud jsou, je to dobré znamení, že původní majitel nebo prodejce auta nemají co tajit.
 • V klidu si tyto dokumenty projděte, pokud narazíte na nějaké větší opravy nebo problémy, ptejte se na ně majitele nebo prodejce.

Historii vozidla prověřte on-line na Cebia.com

Slovenská verze článku: Ako skontrolovať stav ojazdeného auta? - Návod