Francouzské dálnice jsou stejně jako ve většině zemí Evropy zpoplatněné. Mýtné však není vybíráno formou dálniční známky jako v ČR, nýbrž prostřednictvím mýtných bran.

Povinnost platby mýtného se vztahuje na všechna motorová vozidla včetně motocyklů. Kromě dálnic jsou zpoplatněné i některé tunely a mosty

Jak zaplatit mýtné ve Francii? 

Systém se velmi podobá systému výběru mýtného v Itálii. Na začátku zpoplatněného úseku zastavíte v první mýtné bráně, kde obdržíte lístek. Na konci placeného úseku jej v další mýtné bráně vrátíte a uhradíte mýtné za ujetou vzdálenost. Mýtné se vždy platí za ujetou vzdálenost, nikoliv za čas strávený na dálnici. 

Platit mýtné můžete v hotovosti, platební kartou, tankovací kartou, případně pomocí palubní jednotky.

Pro pravidelné používání francouzských dálnic můžete využít palubní jednotku Liber-t, popřípadě italskou jednotku Telepass.

Ceny francouzského mýtného

Pro osobní automobily se cena mýtného pohybuje mezi 8 EUR a 10 EUR za 100 km. Cena není pevná a pro každý úsek dálnic se liší. Cenu mýtného jednoduše vypočítáte pomocí kalkulačky trasy na webu Autoroutes.fr (dostupný v angličtině a francouzštině). 

Výše mýtného se také odvíjí od kategorie vozidla:

Kategorie Popis vozidel

1

  • Vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny a výšce do 2 metrů.
  • Výše uvedená vozidla táhnoucí přívěs o výšce do 2 metrů (bez nákladu).

2

  • Vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny a výšce od 2 do 3 metrů.
  • Vozidla 1. kategorie táhnoucí přívěs o výšce od 2 do 3 metrů (bez nákladu).

3

  • Vozidla s dvěma nápravami o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, nebo výškou nad 3 metry.

4

  • Vozidla s třemi a více nápravami o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, nebo výškou nad 3 metry.

5

  • Motocykly 
  • Tříkolky
  • Čtyřkolky

Dálniční čerpací stanice

Většina dálničních čerpacích stanic se nachází až za mýtnými branami. Pokud chcete stanici navštívit pouze za účelem tankování (nebo nabíjení elektromobilu), musíte projet mýtnou branou. Na bezplatné opuštění dálnice stejnou mýtnou branou máte pouze cca 15 minut, jinak vám bude účtováno mýtné za celou délku dálnice. Doporučujeme proto využít pro sjezd z dálnice jinou mýtnou bránu, nebo se dálničním čerpacím stanicím zcela vyhnout. 

Průkazy ZTP a ZTP/P 

V současné době neexistuje žádný systém vzájemného uznávání statusu osoby se zdravotním postižením mezi zeměmi EU (viz webové stránky Evropské komise). České průkazy ZTP a ZTP/P tedy nemají na cenu dálničních poplatků mimo ČR žádný vliv. Slevu na dálniční poplatcích nelze získat ani na základě parkovacího průkazu ZTP.

Držitelé českých průkazu ZTP, ZTP/P nebo parkovacích průkazu ZTP tak nejsou ve Francii od platby dálničních poplatků osvobozeni.

Nezapomeňte na povinnou výbavu!

Poslední věc, kterou chcete na cestě na dovolenou řešit, je pokuta od francouzských četníků za chybějící povinnou výbavu vozidla. Před cestou si tak vždy zkontrolujte, že ve vozidle máte veškerou výbavu dle francouzských předpisů. 

Celkový přehled povinné výbavy ve Francii naleznete v samostatném článku. 

Dálniční známky v sousedních státech

Jak se platí za využití dálnic v okolních státech? To se dozvíte v samostatných článcích:

Slovenská verze článku: Diaľničné poplatky Francúzsko